Stichting

Doel van de Stichting Roerend Goed

De Stichting Roerend Goed is de afgelopen jaren weer actief geworden en houdt zich bezig met het door, voor en met bijzondere doelgroepen (doen) realiseren van projecten op het gebied van de podiumkunsten en aanverwante kunstvormen en het verrichten van al wat hiermee -in de ruimste zin genomen -in verband staat of daaraan kan bijdragen.

De Stichting richt zich op doelgroepen die om welke reden dan ook te maken hebben met een minderheids- en/of achterstandspositie. De doelstelling per project varieert van bijvoorbeeld educatief, bij (film en/ of theater) projecten voor, door en met onder andere jongeren tot het bieden van (h)erkenning. Voorbeelden hiervan zijn filmprojecten met voor en door jongeren, zoals ‘Droom je toekomst’ en voorstellingen met, voor en door ouderen en buurtbewoners over Liefde boven de 60 en Eenzaamheid.

Daarnaast worden er voorstellingen gemaakt ( schrijven en spelen), waaronder monologen van en over vrouwelijke beeldhouwers en kunstenaars.
Deze spelen voornamelijk op locatie voor onder meer cursisten in ateliers en werkplaatsen en galeries.
De Stichting heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk maar is opgericht vanuit sociale motieven.

Het bestuur bestaat uit

  • Tjietske de Vries-Dijkstra, voorzitter
  • Pieter Spee, penningmeester
  • Phil van Tongeren, secretaris

Adres van de stichting:
Cornelis Trooststraat 40-4
1072 JG Amsterdam

Bankrek. nummer: NL20INGB0006259652


Scroll naar boven